NIEUWS

Juli-2022:
7 juli 2022, een emotionele inspraakavond over de twee locatie studies voor de Tureluur. Inwoners kunnen nog een schriftelijke inspraak inleveren bij de gemeente tot 15 augustus 2022, daarna wordt de balans opgemaakt in overleg met de wethouder.

Inspraakavond De Tureluur

Juni-2022:
Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst waarbij wij u een toelichting geven op het initiatief van de stichting de Tureluur en op een concept locatiestudie. Dag: Donderdag 7 juli, Tijd: 19:30-21:00 uur (inloop vanaf 19:15), Locatie: De Smulhoeve, Socrateslaan 73, 2493 ZV Den Haag. Tijdens deze informatiebijeenkomst gaan wij graag met u in gesprek over het initiatief en de concept locatiestudie. Wellicht heeft u nog vragen en/of aanvullingen. Op basis van deze participatie kan de concept locatiestudie definitief worden gemaakt.
Uitnodiging locatiestudie
Collegevoorstel Concept locatiestudie initiatief Tureluur
Bijlage 1 Concept locatiestudie Tureluur
Bijlage 2 Situatie locatie Stompwijkseweg_Kostverlorenweg
Bijlage 3 Situatie locatie Wilsveen (indicatief)
Bijlage 4 Samenvatting inspraakreacties informatiebijeenkomst Tureluur
Jan-2022:
En nog meer goed nieuws. Ook Fonds 1818 heeft besloten middels een substantiŽle bijdrage aan ons initiatief bij te dragen. Na al succesvolle en vruchtbare samenwerkingen met Fonds 1818 voor eerdere projecten en stichtingen, heeft Fonds 1818 besloten nu Stichting de Tureluur een donatie van 80.000,- euro toe te kennen, bestemd voor de bouw en inrichting van centrum De Tureluur. Wat een geweldig begin van het nieuwe jaar! Na de al recente toekenning vanuit Leader is dit geweldig nieuws voor de Stichting, ťn al degenen die straks plezier gaan hebben van ons initiatief om een duurzaam, recreatief knooppunt in een bijzonder buitengebied in de regio Haaglanden te realiseren. Met bovenal een sociaal maatschappelijk vertrekpunt en focus. We zijn Fonds 1818 zeer erkentelijk voor hun steun, meedenken en bijdragen aan de realisatie van de Tureluur.
Dec-2021:
Goed nieuws voor de Tureluur. De provincie Zuid-Holland heeft een substantiŽle bijdrage ter beschikking gesteld voor de realisatie van ons duurzame, sociaal maatschappelijk initiatief. De Tureluur wordt een subsidie toegekend van in totaal 100.000,- euro. Dit bedrag bestaat voor 50.000,- euro uit een Europese bijdrage uit het Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, voor 25.000,- euro uit een bijdrage van de Provincie Zuid-Holland en voor 25.000,- euro uit een bijdrage van het Hoogheemraadschap Rijnland. Met dit mooie bedrag komt de realisatie van de Tureluur weer een stap dichterbij, en we zijn deze partijen dan ook allemaal zeer erkentelijk voor hun steun en bijdragen.

Logo banner

15-07-2021:
Donderdag 15 juli vond een inloopbijeenkomst plaats om het voorlopig ontwerp te presenteren. Dat gebeurde in showroom De Stoof, Stompwijkseweg 18c in Leidschendam. Tijdens deze bijeenkomst konden omwonenden reageren op het voorstel. Zowel het bestuur van de stichting als wethouder Rouwendal en medewerkers van de gemeente waren aanwezig om vragen te beantwoorden.

Inloopbijeenkomst De Tureluur

28-09-2020:
Presentatie van de plannen door de Stichting aan de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg.
08-2019:
Update aan de omwonenden, i.v.m. de realisatie van de parkeerplaatsen door De Dijkencombinatie.
05-2019:
Presentatie van de ruimtelijke plannen door architectenbureau Ballieux.
04-04-2019:
Afstemmingsoverleg met de Dijkencombinatie, verantwoordelijk voor de realisatie van de Driemanspolder.
28-02-2019:
Bewonersoverleg in de Stoof, met stichting de Tureluur en Gemeente Leidschendam-Voorburg. Door de stichting worden de laatste plannen gepresenteerd aan de bewoners, waarna een constructief overleg met de omwonenden volgt over de invulling van de Tureluur.
09-10-2018:
Rondleiding voor de omwonenden in De Smulhoeve en de Kip in Leidschenveen. een sociaal maatschappelijk initiatief als de Tureluur, waarbij het bestuur ook is betrokken. Meerdere vertegenwoordigers van de gemeente zijn aanwezig bij het overleg en geven een toelichting op de plannen aan de omwonenden.
12-07-2018:
Het Waterschap Rijnland steunt Stichting De Tureluur met 25.000,- euro om de realisatieplannen verder uit te werken, tegelijk krijgen we positieve berichten van de Leaderaanvraag
05-06-2018:
Ondertekening van de intentieovereenkomst, een belangrijk moment voor stichting de Tureluur. De gemeente stelt hierbij medewerking te willen geven aan de realisering van de plannen. We gaan uitgebreid overleggen met de omwonenden en passen de plannen aan de wensen van de omwonenden.

Intentieverklaring

12-03-2018:
Nieuwe voorzitter voor de Stichting, in de persoon van Rick van der Heiden
26-02-2018:
Drie jaar heeft het initiatief de Tureluur bij de gemeente in de wacht gestaan. Sinds een half jaar zijn bestuur en projectleider de heer Rick v.d. Heiden weer in goed overleg met de wethouder en projectleiding van de gemeente en wordt binnenkort de intentieverklaring verwacht. Met m.w.v. Bureau BLOEM 4BK. zijn de eerste schetsen gemaakt voor de inrichting van het gebied. Deze zullen in nauw overleg met de buurtbewoners worden besloten.
08-02-2018:
Presentatie van de ruimtelijke plannen, mogelijkheden qua gebiedsinrichting en een nieuw functioneel ontwerp voor het pand door architectenbureau 4BK Bouwkundig Bureau
12-11-2017:
Afronding en het drukken van de nieuwe informatiefolder over De Tureluur.
16-01-2017:
Toelichting op het vernieuwde concept en de randvoorwaarden vanuit de Stichting de Tureluur aan gemeente Leidschendam-Voorburg, en vice versa.
31-10-2016:
Inhoudelijke afstemming tussen het voltallige bestuur van de stichting de Tureluur met de gemeente Leidschendam-Voorburg over de gezamenlijke realisatie en uitgewerkte nieuwe plannen en concepten. Gezamenlijke actielijst wordt opgesteld.
29-03-2016:
Presentatie van de eerste ontwerpen aan de Gemeente Leidschendam-Voorburg
2015:
Hervatting van de gesprekken tussen stichting de Tureluur met de gemeente Leidschendam-Voorburg over de gezamenlijke realisatie van een niet-commercieel, sociaal maatschappelijk, duurzaam recreatief knooppunt in de Nieuwe Driemanspolder.
02-12-2014:
Betrokken wethouder stapt op na een motie van wantrouwen. Het pad van van het uitwerken een commerciŽle invulling van het recreatief knooppunt wordt daarna langzaam verlaten.
01-11-2012:
De gemeente Leidschendam-Voorburg slaat een andere weg in op initiatief van een nieuwe wethouder. Presentatie van een commerciŽle invulling van een recreatief knooppunt nabij de Drie Molens, genaamd De Druppel. Grote weerstand volgt vanuit diverse gremia.
24-08-2011:

Met een bedrag van 3.000,-- euro heeft het bestuur van het Van Ravesteyn Fonds een financiële steun gegeven aan stichting de Tureluur voor het ontwikkelen van een definitief ontwerp van een recreatief bezoekerscentrum in de nabijheid van de Drie Molens (zie persbericht).

Cheque 3000 euro

Met het zicht op het buitengebied nemen bestuursleden mevrouw Kranenburg en de heer v.d. Heiden de cheque van 3000,- euro in ontvangst van mevrouw De Grijs en de heer Heetman, bestuursleden van het
Van Ravesteyn Fonds.

08-06-2011:
Door financiŽle steun van het Fonds Nederlandse Stichting Gehandicapte Kinderen (2.500 euro) heeft het bestuur van de Tureluur een schetsontwerp kunnen laten maken door het bureau Vensterarchitekten. De schetsontwerpen worden binnenkort getoond aan het projectteam en daarna hoopt het bestuur snel groen licht te krijgen, om van start te kunnen gaan met de bouw van het bezoekerscentrum. Ook het fonds 1818 heeft 35.000 euro in het vooruitzicht gesteld om duurzame maatregelen te treffen bij de bouw. Om de particuliere bijdragen aantrekkelijk te maken voor belastingaftrek, heeft de stichting de ANBI-status aangevraagd bij de belastingdienst.
01-03-2011:
Presentatie van het schetsontwerp door Vensterarchitecten.
02-02-2011:
Fonds 1818 heeft de Tureluur een extra bijdrage toegezegd van 35.000,-- euro om duurzame maatregelen in het gebouw op te kunnen nemen.
02-02-2011:
Dankzij de bijdrage van het Fonds Stichting Nederlandse Gehandicapte Kinderen is het schetsontwerp gemaakt.
12-11-2009:
ASNBank sponsort De Tureluur met een gift van 1.000,-- euro.
01-10-2009:
Bouwkunde studenten die de minor Ecologie op De Haagse Hogeschool volgen zullen eind 2009 duurzame project ideeën aandragen.
05-07-2009:
Stichting De Tureluur gaat online.
01-07-2009:
Het project is aangemeld voor de Zuid-Hollandprijs.

Leidschendam-Voorburg
Leidschendam-Voorburg.